sejfy

Tel: +48 (22) 622-59-68

Wymagania, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne

      Prezentowane poniżej tabele ograniczają się do produktów, które posiadamy w ofercie; szafy metalowe, kasy pancerne, sejfy, szafy pancerne, skarbce bankowe, sejfy depozytowe oraz sejfy biurowe.

 

Dane zaczerpnięte z Załącznika nr 2 do rozporządzenia MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dn 07 września 2010 r w ww. sprawie. 

Jednostka obliczeniowa (j.o.) jest to równowartość 120 średnich pensji krajowych z ostatnich trzech miesięcy
Klasa zabezpieczenia określa sumę ubezpieczenia do wartości:
LIMITY WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH PRZECHOWYWANYCH LUB TRANSPORTOWANYCH W POMIESZCZENIACH I URZĄDZENIACH

Tablica 1 - Urządzenia

A - Klasa odporności na włamanie według PN-EN 1143-1 lub PN-EN 1143-2

B - niewyposażonych w system sygnalizacji włamania i napadu

C - wyposażonych w system sygnalizacji włamania i napadu, z transmisją sygnału alarmu do alarmowego centrum odbiorczego

D - wyposażonych w: 1) system sygnalizacji włamania i napadu, z transmisją sygnału alarmu do alarmowego centrum odbiorczego; 2) monitorowany system telewizji dozorowej, z funkcją rejestracji zdarzeń

Tablica 2 - Pomieszczenia

A - Klasa odporności na włamanie według PN-EN 1143-1 lub PN-EN 1143-2

B - niewyposażonych w system sygnalizacji włamania i napadu

C - wyposażonych w system sygnalizacji włamania i napadu, z transmisją sygnału alarmu do alarmowego centrum odbiorczego

D - wyposażonych w: 1) system sygnalizacji włamania i napadu, z transmisją sygnału alarmu do alarmowego centrum odbiorczego;2) system telewizji dozorowej z funkcją rejestracji zdarzeń

E - 1) wyposażonych w system sygnalizacji włamania i napadu, z transmisją sygnału alarmu do alarmowego centrum odbiorczego; 2) wyposażonych w monitorowany system telewizji dozorowej, z funkcją rejestracji zdarzeń; 3) objętych ochroną fizyczną realizowaną całodobowo przez specjalistyczną uzbrojoną formację ochronną oraz znajdujące się na terenie obiektów lub obszarów podlegających obowiązkowej ochronie

F - 1) wyposażonych w system sygnalizacji włamania i napadu, z dwoma niezależnymi torami transmisji sygnału alarmu do alarmowego centrum odbiorczego; 2) wyposażonych w monitorowany system telewizji dozorowej, z funkcją rejestracji zdarzeń; 3) objętych ochroną fizyczną realizowaną całodobowo przez specjalistyczną uzbrojoną formację ochronną oraz znajdujących się na terenie obiektów lub obszarów podlegających obowiązkowej ochronie

Tablica 3 - Pojemniki bezpieczne i szafy

A - Klasa odporności na włamanie według Polskiej Normy PN-EN 14450

1. Dopuszczalne limity wartości pieniężnych przechowywanych stale

B - urządzenia niezabezpieczone systemem sygnalizacji włamania i napadu

C - urządzenia zabezpieczone systemem sygnalizacji włamania i napadu, z transmisją sygnału alarmu do alarmowego centrum odbiorczego

2 Dopuszczalne limity wartości pieniężnych przechowywanych pod nadzorem osób obsługujących urządzenia w czasie godzin pracy jednostki organizacyjnej

D - urządzenia niezabezpieczone systemem sygnalizacji włamania i napadu

E - urządzenia zabezpieczone systemem sygnalizacji włamania i napadu, z transmisją sygnału alarmu do alarmowego centrum odbiorczego

 

A 1 2
B C D E
S1 0,1 0,2 0,8 1,5
S2 0,2 0,4 1,5 3

Tablica 4 - Urządzenia do przechowywania i automatycznego przyjmowania lub wydawania gotówki

A - Klasa odporności na włamanie według Polskiej Normy PN-EN 1143-1

Limit wartości pieniężnych w jednostkach obliczeniowych

B - urządzenia niezabezpieczone systemem sygnalizacji włamania i napadu

C - urządzenia zabezpieczone systemem sygnalizacji włamania i napadu, z transmisją sygnału alarmu do alarmowego centrum odbiorczego

D - urządzenia zabezpieczone systemem sygnalizacji włamania i napadu, z transmisją sygnału alarmu do alarmowego centrum odbiorczego, oraz systemem telewizji dozorowej, z funkcją rejestracji zdarzeń

A B C D
L 0,5 1 1,5
I 1 1,5 3
II 1,5 3 6
III 3 6 10
IV 5 10 15
V 8 15 20
VI 12 20 30
VII 16 30 bez ograniczeń
VIII 20 40 bez ograniczeń

 

Uwagi:

1. Określone w tablicy limity wartości pieniężnych przechowywanych w urządzeniach spełniających funkcje automatów kasjerskich zainstalowanych na stanowiskach kasowych mogą być zwiększone maksymalnie trzykrotnie.

2. Urządzenia o masie poniżej 1 tony powinny być przytwierdzone do podłoża z siłą określoną w Polskiej Normie PN-EN 1143-1, a pojemniki bezpieczne powinny być przytwierdzone do podłoża z siłą określoną w Polskiej Normie PN-EN 14450.

Tablica 5 - Pojemniki specjalistyczne

 

 

Sejf do biura

Sejf biurowy na dokumenty

Sejf depozytowy z wrzutnią bębnową

Sejf depozytowy

   

Drzwi antywłamaniowe fornirowane

Drzwi antywłamaniowe 

Duże sejfy ogniotrwałe

   

Szafy metalowe

Kasy pancerne

   

Kasa pancerna PREMIUM - OKAZJA

   
Pobierz katalog KONSMETAL    (6,9 MB)
 
 Promocja !!!
  sejfy meblowe klasa S1
  sejfy na broń
  kasy pancerne

  sejfy ognioo dporne